Παιδικός Σταθμός

Οι βάσεις για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών διαμορφώνονται μέχρι και το Νηπιαγωγείο. Έτσι , στο σχολείο μας δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στην ολόπλευρη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά μέσα με μικρές ομάδες κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην έννοια της ομάδας, μαθαίνουν πώς να μιλούν και να συμπεριφέρονται στο παιχνίδι τους , με προτεραιότητα την στροφή από το "εγώ" στο "εμείς" αλλά και τον σεβασμό στην ομάδα , στον εαυτό μου και στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του παιδικού σταθμού περιλαμβάνει :

 

Μουσικοκινητική αγωγή
Θεατρικό Παιχνίδι
Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και φροντίδα του Λαχανόκηπού μας
Κουκλοθέατρο
Επαφή με διάφορα υλικά για την ανάπτυξη των αισθήσεων αλλά και της λεπτής κινητικότητας των παιδιών

Μερικοί από τους στόχους μας είναι οι εξής :


>   Ανάπτυξη Λεπτής και Αδρής κινητικότητας
>   Ανάπτυξη Λόγου
>   Κοινωνικοποίηση
>   Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη